Decoupage a ostatní

bižu materiál

 

bižu materiál

 

materiál na bižu

 

 

e-shop,nápady,techniky

 

 

E- obchod

 

 

Internetový krámek pro kreativnítvoření

 

Výtvarné potřeby Kajka

 

DecuArt - australské papíry pro výtvarnou činnost

 

Vytvoř si svůj vlastní sen. Návody a popisy technik

 

 

Dílna a obchod výtvarné činnosti

 

 

Nechcete se v dnešním světě zbláznit? Začněte tvořit

 

vše pro tvoření

 

Nápady k tvoření

 

SVĚT RUČNÍCH PRACÍ

RSS

Dohoda

Kdysi dávno, dřív než se tady v údolí usadili lidé, zde žili medvědi. A ti uzavřeli dohodu s lososy. Lososi připlují každý podzim proti proudu řeky a medvědi to budou vědět a vyberou si svou daň. Takhle to chodilo se vším. Všichni žili podle nějakých dohod a na základě zdvořilostí. Ovšem lososi a medvědi neuzavřeli žádnou smlouvu s řekou. Tu jaksi přehlédli. Ani jeden z nich se nedomníval, že by bylo vůbec nutné brát ji v úvahu!

Nu, ale ono to nutné bylo. Jednoho podzimu se totiž řeka stáhla za stromy, které lemovaly břehy, a nevpustila do svých vod lososy z oceánu. Ať zkoušeli co chtěli, řeka se vždy vytratila a nechala je uvíznout na pláži. Kvůli tomu se nakonec strhla dlouhá hádka a vedla se spousta řečí. Řeka poté dovolila, aby do ní lososi vpluli. Avšak když se lososi dostali až do míst, kde žili medvědi, tak se řeka rozdělila a tekla současně dvěma směry - na jedné straně na sever, na druhé straně na jih. Burácela přitom, kupila spousty bílé pěny a vysoko na břehy vyplavovala obrovské balvany. A pak se náhle ztišila. Lososi se báli byť jen pohnout. Medvědi se schovávali za kmeny a jen zpoza nich vykukovali. A uprostřed toho ticha řeka prohlásila, že musí uzavřít nějakou dohodu. Nikdo si nemůže dělat jen tak, co se mu zlíbí. Nemůže prostě někoho brát jako samozřejmost!

Mluvili o tom po několik dní. Lososi řekli, kdo jsou oni a odkud pocházejí. A potom pověděli medvědi, co dělají oni a jakou silou jsou obdařeni. A řeka jim vyprávěla o dohodách, které uzavřela s deštěm, s větrem, s raky a tak vůbec. Všichni si vyjasnili, co potřebují a čeho se mohou vzdát. A potom se stalo něco velice zvláštního - řeka prohlásila, že má ráda lososy. Něco takového nikdo nikdy předtím neřekl. Nikdy se nikdo nechopil té příležitosti. To nynější prohlášení vyvolalo čestnost, která všechny potěšila. Ta mezi nimi působila jako velice pevná dohoda.

Nuže, dokázali dosáhnout porozumění, pokud jde o vzájemné závazky, a každý se pak vydal svou vlastní cestou. A tak to zůstalo navždy nezměněno. Čas to nezmění. Tohle není pouhý příběh. A když cítíte, jak vám voda s chvěním omývá nohy, pak cítíte přítomnost všech těchto dohod.

Barry Lopez