Decoupage a ostatní

bižu materiál

 

bižu materiál

 

materiál na bižu

 

 

e-shop,nápady,techniky

 

 

E- obchod

 

 

Internetový krámek pro kreativnítvoření

 

Výtvarné potřeby Kajka

 

DecuArt - australské papíry pro výtvarnou činnost

 

Vytvoř si svůj vlastní sen. Návody a popisy technik

 

 

Dílna a obchod výtvarné činnosti

 

 

Nechcete se v dnešním světě zbláznit? Začněte tvořit

 

vše pro tvoření

 

Nápady k tvoření

 

SVĚT RUČNÍCH PRACÍ

RSS

O třech náčelníkových synech

Žil jednou jeden indiánský náčelník, jehož život se chýlil ke konci. Nedokázal se rozhodnout, který z jeho synů by se po něm měl stát náčelníkem, i když si s tím lámal hlavu mnohokrát.

Jednoho dne k sobě povolal syny a řekl jim:"Vidíte tam v dálce horu? Chci, abyste se k ní vydali, vyšplhali na její vrchol a přinesli zpátky to, co by podle vás bylo pro náš lid nejužitečnější."

Za několik dní se vrátil první syn s nákladem pazourků, které se užívaly na hroty šípů a kopí. Oznámil otci: "Náš lid už nikdy nebude žít ve strachu z nepřátel. Vím, kde se nachází ložisko pazourků."

Druhý syn objevil cestou na temeno hory les bohatý na dřevo. Když se vrátil sdělil otci: "Náš lid už nebude nikdy trpět v zimě chladem. Vím kde se nalézá hojnost dřeva, takže se všichni zahřejí a uvaří si jídlo."

Třetí syn se vrátil pozdě a s prázdnýma rukama. Oznámil otci: "Když jsem se vyšplhal na vrcholek tak jsem nenalezl nic - nic nestálo za to, abych to přinesl. Hledal jsem všude možně, avšak vrchol hory to byla jenom holá skála, naprosto neužitečné. Pak jsem pohlédl k obzoru, do dáli. Užasl jsem, když jsem spatřil novou zemi, bohatě zalesněnou, s loukami a údolími oplývající rybami a zvěří - zemi nesmírné krásy a hlubokého míru. Zpátky jsem nic nepřinesl, protože ta země byla hodně daleko a já neměl čas vydat se tam. Avšak jednoho dne bych se tam rád vypravil. Odkládal jsem návrat, protože jsem se s tou nádhernou zemí nemohl rozloučit."

V očích starého náčelníka zasvítila radostná jiskra.Popadl třetího syna do náručí a prohlásil ho svým následníkem. V duchu si řekl: Ostatní synové přinesli cenné, užitečné věci. Avšak můj třetí syn uviděl sen. Spatřil lepší zemi, zaslíbenou zemi a hoří touhou, aby se tam vydal.

Zdroj neznámý