Decoupage a ostatní

bižu materiál

 

bižu materiál

 

materiál na bižu

 

 

e-shop,nápady,techniky

 

 

E- obchod

 

 

Internetový krámek pro kreativnítvoření

 

Výtvarné potřeby Kajka

 

DecuArt - australské papíry pro výtvarnou činnost

 

Vytvoř si svůj vlastní sen. Návody a popisy technik

 

 

Dílna a obchod výtvarné činnosti

 

 

Nechcete se v dnešním světě zbláznit? Začněte tvořit

 

vše pro tvoření

 

Nápady k tvoření

 

SVĚT RUČNÍCH PRACÍ

RSS

Princ a vlaštovka

 

Uprostřed města kdysi stávala socha, kterou tam postavili na počest milovaného prince. Od hlavy až k patě ji pokrývaly zlaté plátky a princovi oči tvořily dva safíry. Na štítu se třpytil rudý rubín.

Jednoho dne přiletěla do města malá vlaštovka, která putovala za teplejším počasím do Egypta. Chtěla si přes noc odpočinout na princově rameni. Náhle však zjistila, že jí na peříčka padají nějaké kapky vody!

Jak je tohle možné? pomyslela si. Vždyť nikde nevidím žádný mrak? Rozhlédla se dokola, nahoru i dolů - a vtom zjistila, že to pláče princ!

"Proč pláčeš, milý princi? Jsi jistě bohatý a šťastný!"¨"Ach vlaštovičko," odpověděl princ. "Tady shora mám nyní výhled na celé město, a tak dohlédnu do každého kouta. Tolik mne trápí neskonalé utrpení a bída, kterou vidím! Pomohla bys mi, vlaštovičko? Jen jednu jedinou noc? Já se nemohu hnout z podstavce."

Vlaštovka měla laskavé srdce. "Ale jenom jednu jedinou noc, krásný pronci, protože mi nezbývá moc času. Mohla by mne zde zastihnout zima, kdybych se pozdržela - a pak bych zemřela!"¨Princ byl rád a poděkoval malé vlaštovce. "Děkuji ti," řekl. "Prosím tě, vyloupni zobáčkem ten rudý rubín z mého štítu a odnes ho matce s nemocným dítětem tamhle v té malé komůrce!"

A tak vlaštovka klovala do rubínu, až ho nakonec uvolnila a mohla vzácný kámne odnést v zobáčku. Vlétla otevřeným oknem do komůrky a upustila rubín do klína maminky, která vyčerpáním usnula.

Následujícího dne se vlaštovka chystala k odletu. Princ ji však poprosil:"Vlaštovičko, zůstaň ještě jednu noc, prosím tě! Ve městě žije stařec, je celý promrzlý zimou. Odnes mu jeden modrý safír. Vezmi jej z mého oka."

"Ach to ne, milý princi! Nemohu ti přece vzít oko!" namítla vlaštovka.

"Prosím tě, udělej, oč tě žádám!" A tak vzala vlaštovka safír do zobáčku a odnesla jej chudému starci.

A třetího večera zaprosil princ vlaštovičku znovu:"Milá vlaštovičko, zůstaň ještě jednu noc. Z ciziny se sem přistěhovala jedna rodina. Vezmi si mé druhé oko - za ten drahokam si ti přistěhovalci mohou pronajmout dům, aby měli kde bydlet"

Vlaštovka se k tomu však neměla. "Pak ale budeš slepý!"

Princ jí však odpověděl:"Uvidím ale srdcem!"

A tak vlaštovička vyloupla i druhý safír, a když se drahý kámen uvolnil, tak odnesla princovo druhé oko rodině, která přišla z ciziny.

"Já teď do Egypta nepoletím," řekla pak princi, když se vrátila. "Zůstanu s tebou. Ty jsi nyní slepý - a já tě tu nemohu takhle nechat samotného!"

Od toho dne pak vlaštovička poletovala městem a pozorovala kde je bída největší. Potom se vrátila k princi, aby mu to oznámila. A on ji požádal, aby odloupla jeden ze zlatých lístků, které ho pokrývaly od hlavy k patě. Chtěl takto pomáhat trpícím ve městě. A vlaštovka tedy brala jeden zlatý lístek za druhým a odnášela je těm, kdo je potřebovali nejvíce.

Podivné na tom bylo, že se princ zdál tím šťastnější, čím méně drahocenností ho zdobilo a čím byl chudší. A rovněž vlaštovička zjistila, že jí srdce plní velká radost.

Pak ale uhodilo chladné počasí a vlaštovka si uvědomila, že brzy zemře. "Milý princi," zašeptala, "budu tě muset brzy opustit!"

"Já vím, moje laskavá a věrná vlaštovičko. Jen leť do Egypta!"¨

"Ne, to bych už nedokázala," vydechla vlaštovka naposledy. A snesla se mrtvá k jeho nohám.

Princův památník vypadal celý ošuntělý, a tak měsští radní rozhodli, že nechají sochu rozebrat a že ji roztaví. Jenom princovo srdce se nepodařilo zničit. A tak je odhodili na smetiště vedle mrtvé vlaštovky.

"Přines mi dva nejvzácnější poklady, které ukrývá toto město," přikázal Bůh andělovi. A anděl se snesl ke skládce smetí a přinesl mu princovo srdce a malou mrtvou vlaštovku.

"Vybral jsi správně," pochválil ho Bůh. "V mém království mi budou nejbližší ti, kdo se pro lásku mého lidu vzdali všeho, co měli."

Převyprávěno na motivy Šťastného prince od Oscara Wilda