Decoupage a ostatní

bižu materiál

 

bižu materiál

 

materiál na bižu

 

 

e-shop,nápady,techniky

 

 

E- obchod

 

 

Internetový krámek pro kreativnítvoření

 

Výtvarné potřeby Kajka

 

DecuArt - australské papíry pro výtvarnou činnost

 

Vytvoř si svůj vlastní sen. Návody a popisy technik

 

 

Dílna a obchod výtvarné činnosti

 

 

Nechcete se v dnešním světě zbláznit? Začněte tvořit

 

vše pro tvoření

 

Nápady k tvoření

 

SVĚT RUČNÍCH PRACÍ

RSS

Zlatý kotouč

Kdysi žil v jedné chaloupce s rodiči malý chlapec. Často si hrával venku na kopcích, a když se stmívalo, tak se vracíval domů.

Jednoho večera se ten malý chlapec při návratu domů pozdržel na chvilku u dveří. A tu zahlédl v dáli, nad údolím, nádherný zlatý kotouč. Byl okouzlený. Co by to tak mohlo být? A kdo může vlastnit něco tak překrásného? A toho dne si umínil, že se musí vydat na druhou stranu údolí, aby ten poklad našel.

A tak si ráno sbalil baťůžek, do kterého si uložil chleby a jablko, a vydal se na druhou stranu údolí. Trvalo mu to celý den. Tak daleko předtím nikdy nebyl. Cesta byla mnohem delší, než se domníval. Chýlilo se už k večeru, konečně dorazil k cíli cesty. Cítil se velice unavený a měl hlad. Nakonec objevil malou chaloupku, z jejíhož komína stoupal kouř a jež měla dveře obrostlé popínavými růžemi. Nebylo to daleko od místa, kde jak doufal, najde zlatý kotouč. Avšak po zlatém pokladu tu nebylo ani vidu ani slechu. Ostýchavě zaklepal na dveře.

Rodina žijící na druhé straně údolí byla moc ráda, že chlapce vidí - i když je popravdě řečeno jeho příchod poněkud překvapil. "Musíš mít určitě hlad!" zvolala maminka. "Uděláš nám radost, když s námi povečeříš!"

"Odkud přicházíš?" vyzvídaly vzrušeně děti. A chlapec ukázal přes údolí, na domeček, v němž bydlel. Ten se nyní nořil do tmy.

"Na cestu zpátky je už příliš pozdě," mínil otec.

"Usteleme ti lůžko v rohu," nabídla se maminka.

A tak chlapec z druhé strany údolí strávil noc u nových přátel. Když se večerní stíny protáhly, tak se všichni sesedli v kuchyni kolem ohně v krbu a chlapec jim vyprávěl o zlatém kotouči, který zahlédl. A vyptával se, kde by jej mohl nalézt.

"My tady podobný zlatý kotouč nikdy nezahlédli," řekli mu celí zmatení. "Ale ukážeme ti náš poklad - zítra ráno, až bude vycházet slunce!"

Chlapec dokázal stěží dospat rána. A děti ho pak, za rozbřesku, vyvedly na práh a ukázaly mu jejich poklad. "Podívaj, tamhle!" vykřikovaly a ukazolay přímo na jeho domov na opačném svahu údolí. "Vidíš ten zlatý kotouč?"

A opravdu - zahlédl tam malý zlatý kotouč, který zářil přímo z jeho chaloupky, jak se tam slunce odráželo od oken.

"Jednoho dne se tam vypravíme my na opačnou stranu údolí pro svůj zlatý kotouč!" svěřili mu jeho noví kamarádi tajemství. A chlapec se jen usmál.

Zdroj neznámý