Decoupage a ostatní

bižu materiál

 

bižu materiál

 

materiál na bižu

 

 

e-shop,nápady,techniky

 

 

E- obchod

 

 

Internetový krámek pro kreativnítvoření

 

Výtvarné potřeby Kajka

 

DecuArt - australské papíry pro výtvarnou činnost

 

Vytvoř si svůj vlastní sen. Návody a popisy technik

 

 

Dílna a obchod výtvarné činnosti

 

 

Nechcete se v dnešním světě zbláznit? Začněte tvořit

 

vše pro tvoření

 

Nápady k tvoření

 

SVĚT RUČNÍCH PRACÍ

RSS

Zvláštní dopis

 

 

Kdysi dávno žila matka, která měla dvě dcery. Obě milovala z celého srdce. Avšak ty dvě dívky se od útlého věku pořád hádaly a praly mezi sebou. Vzájemná nenávist se utužovala s tím, jak dospívaly, až se nakonec jedna druhé zcela odcizily. Jako dospělé ženy se vůbec nestýkaly. Naprosto se odloučily.

Dovedete si jistě představit, že to matku nesmírně bolelo. Bez přestání se trápila přemýšlením, jak ty dvě zase sblížit. A pak dostala nápad. Vzala pero a napsala jim oběma dopis. V tom dopise jim pořád opakovala, jak nesmírně je obě miluje a prahne celým srdcem po tom, aby i ony k sobě navzájem chovaly stejnou lásku, jakou chová ona ke každé z nich. A potom jim vypověděla, jak se má ona a rovněž jim uštědřila několik rad, jak žít šťastným životem prodchnutým láskou.

Dopsala dopis a poté vyhotovila pro každou z dcer opis. Tyto opisy však byly výjímečné - každý totiž obsahoval pouze každou druhou větu z původního dopisu. Dopis pro jednu dceru obsahoval pouze sudé věty a ten pro druhou zase jen liché. Ani jeden z dopisů proto nedával sám o sobě smysl, ani jeden z nich neobsahoval ucelenost matčina sdělení.

Dcery byly zmatené když takový dopis otevřely. Pak jim svitlo co se stalo. A tehdy se ocitly tváří v tvář dilematu - pokud opravdu chtěly vědět, co jim píše jejich milující maminka, pak musí dát oba dopisy dohromady a číst je jako jeden. Což znamenalo, že se musí setkat ve vzájemné lásce a úctě.

Matka dlouho marně čekala na odpověď na svůj dopis. Obě dcery se na ni obrátily s dotazy. Obě se ze všech sil snažily - i když to bylo nesmírně namáhavé - porozumět pouze té polovině dopisu, kterou jim matka poslala. A padla i vzájemná obvinění. Každá dcera si totiž myslela, že zná matku lépe, než ji kdy mohla poznat ta druhá. Každá dcera se domnívala, že matka miluje více ji, než by kdy mohla milovat tu druhou.

A pak se jednoho dne, kdy se matka už téměř vzdala naděje, ozvalo zaťukání na dveře. A na prahu stály - obě dcery!

"Vrátily jsme se domů," řekly jedním hlasem. "Konečně jsme složily ty dva dopisy dohromady. A přišly jsme ti říct, jak velice tě máme rády, mami." A matka je obě popadla do náručí a po tvářích jí stékaly slzy radosti. A potom je přivítala domů.

Převyprávěno podle lidového příběhu