OPĚT MĚ VYPRÁVĚNÍ P. ŠMOLDASE POBAVILO. DÍKY JO.JOsmiley