Decoupage a ostatní

bižu materiál

 

bižu materiál

 

materiál na bižu

 

 

e-shop,nápady,techniky

 

 

E- obchod

 

 

Internetový krámek pro kreativnítvoření

 

Výtvarné potřeby Kajka

 

DecuArt - australské papíry pro výtvarnou činnost

 

Vytvoř si svůj vlastní sen. Návody a popisy technik

 

 

Dílna a obchod výtvarné činnosti

 

 

Nechcete se v dnešním světě zbláznit? Začněte tvořit

 

vše pro tvoření

 

Nápady k tvoření

 

SVĚT RUČNÍCH PRACÍ

RSS

O jiném

Dodatek k pracovní

smlouvě.

 1)            Nemocenská
 Zaměstnavatel nebude nadále akceptovat

potvrzení od lékaře o pracovní neschopnosti.

Kdo může dojít k lékaři, dojde i do práce.

2)            Chirurgické zákroky

Veškeré operace jsou v době Vašeho

pracovního poměru zakázané! Firma Vás

přijala jako celého a neporušeného člověka.

Pokud si necháte něco odstranit, bude to

posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně.

 

3)        Volno na zotavenou

Každý zaměstnanec má nárok  na 104 volných

dnů za rok. Tyto dny se budou nazývat soboty

a neděle.

4)            Absence z důvodu úmrtí

Tato absence Vám bude omluvena pouze za

předpokladu, že zaměstnavatele uvědomíte

minimálně 14 dní předem, protože jste povinni

za sebe zapracovat náhradu.

5)            Návštěva toalety
Návštěvy na toaletách se budou řídit abecedním

pořádkem. Všichni zaměstnanci začínající na

písmeno A půjdou na toaletu mezi 8:00 až 8:20,

písmeno B 8:20 až 8:40 atd. Pokud to nestihnete v uvedeném čase, musíte počkat do druhého

dne, nebo si vyměnit časenku s jiným

zaměstnancem. Tato změna musí být písemně

povolena od vedoucích obou zaměstnanců.

Pro použití toalety jsou stanoveny 3 minuty.

Po uplynutí tohoto limitu se ozve zvukové znamení,

toaletní papír se ukryje a dveře toalety se

otevřou dokořán.

6)            Přestávka na oběd
Hubení zaměstnanci – 1 hodina (musí lépe

vypadat)
Zaměstnanci se standardní vahou – 30 minut

(stačí pro udržení váhy)
Tlustí zaměstnanci – 5 minut (stačí na vypití

odtučňovacího koktejlu)

7)            Kodex oblékání
Doporučuje se, aby zaměstnanci chodili do

práce oblečení úměrně svému platu. Kdo bude

přistižen ve značkovém oblečení, bude to

znamenat, že je na tom finančně dobře a může

mu být snížen plat.

           Děkujeme Vám za loajalitu vůči naší

               společnosti. Jsme tu od toho,

    abychom zabezpečili pozitivní zaměstnanecké

                                 ovzduší.

 

Žádné komentáře