Decoupage a ostatní

bižu materiál

 

bižu materiál

 

materiál na bižu

 

 

e-shop,nápady,techniky

 

 

E- obchod

 

 

Internetový krámek pro kreativnítvoření

 

Výtvarné potřeby Kajka

 

DecuArt - australské papíry pro výtvarnou činnost

 

Vytvoř si svůj vlastní sen. Návody a popisy technik

 

 

Dílna a obchod výtvarné činnosti

 

 

Nechcete se v dnešním světě zbláznit? Začněte tvořit

 

vše pro tvoření

 

Nápady k tvoření

 

SVĚT RUČNÍCH PRACÍ

RSS

Pověry

K plešatosti se vztahuje mnoho pověr. Jedna z nich například tvrdí, že postihne člověka, který se nechal stříhat při úplňku. Vlasy začnou padat a objeví se pleš. Tato pověra zřejmě pochází z podoby mezi pleší  a měsícem v úplňku.

Nejoblíbenějším prostředkem na předcházení pleši je husí sádlo, které je potřeba denně vtírat do vlasů.

Obecně platí pověra, že lidé s pleší nejsou důvěryhodní, což je jeden z důvodů, proč muži nosí klobouky. Tady má původ i zvyk smeknout pokaždé, když má člověk prokázat čisté svědomí a dobré úmysly.

Nesmíme zapomenout ani na pověru, že muži s pleší jsou velice náruživí a výrazně plodnější než muži s bohatou kšticí. Je tu ale jeden problém - nemají příliš možností to dokázat.

 

 

 

Kdybyste měli pocit, že poblíž vás postává ďábel, odplivněte si na zem,

to ho zažene.

Pokud vás v noci zachvátí panika, třikrát si hlasitě odplivněte a ona povolí.

Před důležitým měřením sil nebo podpisem smlouvy si plivněte na ruku (a potřeste si s ní soupeřem).

Než nastoupíte na loď, měli byste na ni plivnout.

Když má matka obavy, že její dítě někdo uhranul, musí mu plivnout na hlavu, aby kouzlo zrušila.

Karbaník, který si před začátkem hry neplivne na ruce, se vrátí domů s prázdnými kapsami.

Pokud vás pronásleduje ďábel, plivněte přes levé rameno,tím ho oslepíte a ztratíte se mu.

U mnoha afrických kmenů se plivnutím přálo štěstí a šťastná cesta. Sliny jsou důležitou součástí všech léků z hlíny a popela.

Je nutné si uvědomit, že sliny jsou produktem dané osoby a proto se k ní vztahují. Všechno co pochází z těla, je v souvislosti s pověrami velice důležité.

Podle staré pověry představuje plivnutí účinnou obranu proti hadům a jedovatému hmyzu. Jeden římský učenec napsal, že plivnout na hada je jako polít ho vařící vodou. Sliny neutralizují hadí jed. To je možná důvod, proč někteří hadí uštknutí léčí olizováním rány nebo odsáváním jedu.

Vy to ale nezkoušejte! Je to jen pověra, žádný lékař nic takového nedělá.V přírodní medicíně a lidovém léčitelství se plivání považuje za velice účinné. Číňané věří, že pliváním se člověk může zbavit odpadu i zárodků nemoci a proto každý soudný Číňan kolem sebe bez zábran plive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkova je silný amulet. Tvar písmene U se považuje za velice silný především na ochranu před uhranutím a temnými silami. Ve většině monoteistických kultur se podobný tvar objevuje v architektuře církevních budov a chrámů.

Ve skutečnosti je tento tvar schematickým znázorněním ženské stydké oblasti. Přírodní kmeny věřily, že stydká kost jako základ ženské plodivé síly dokáže ochránit proti uhranutím a silami podsvětí. Starověké primitivní umění zdůrazňuje ženskou pubickou oblast na různých amuletech nikoli jako sexuální objekt, ale jako mystický amulet. Během staletí přejala tuto funkci podkova.

Podkova je vyrobena z kovu a souvisí s kovářem - železo i tato profese mají silnou magickou moc, která poskytuje člověku ochranu.

Podkova má souvislost i s koněm - jedním z domácích zvířat, které je pro člověka klíčové v oblasti práce i boje. Podkova připomíná také tvar srpku měsíce, který sám o sobě oplývá značnou magickou mocí.

Typická podkova se upevňuje sedmi ostrými železnými hřebíky a číslo sedm má pro člověka také značný ochranný význam. Hřebíky mohou i bez podkovy chránit jako amulet - v kruhu, do něhož je sedm hřebů spojených. Také se přidávají do různých čarovných lektvarů.

Ve starověkém Řecku a Římě bývalo zvykem přitlouct podkovu nade dveře jako ochranu před uhranutím  a tento zvyk se postupně rozšířil po celém světě. Zvlášť velkou silou vyniká podkova nalezená u cesty. Podle pověry dokáže pohltit démona, který se k ní přiblíží. To odpovídá spojení stydké kosti s podkovou. Podle jiné pověry se kolem podkovy soustředí energie, která démona zažene.

Ďábel i démoni se snaží přemluvit kováře, aby jim připevnili podkovy (ďábel má kopyta jako kůň).

O arcibiskupovi z Canterbury, který se v mládí učil kovářem, se vypráví jedna historka. Jednoho dne se v kovárně objevil ďábel a nabídl mu zlatou minci, pokud mu připevní podkovu. Učedník lest okamžitě prohlédl a místo přitloukání podkovy ke kopytu ďábla chytil a rozžhaveným železem ho přiměl slíbit, že nikdy nepřekročí práh domu, kde nade dveřmi visí podkova. Proto se podkově říká také "arcibickupovo znamení".

Dnes patří podkova k nejrozšířenějším amuletům na světě. Ve tvaru podkovy se pečou svatební dorty, vážou kytice a existují i přání v podobě podkovy. Podkova je také oblíbeným motivem tetování.

Podle Freudovy teorie a jeho stoupenců má velký význam, pokud se podkova objeví ve snu. Podkova zůstává stále hlavním symbolem ženské stydké oblasti, stejně jako had je symbolem mužné ozdoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvyk přenášet nevěstu přes práh domu nebo ložnice je hodně rozšířený. Jeho původ sahá hodně daleko. V Evropě v chudých oblastech, kde lidé neměli na svatbu peníze, se muž se ženou vzali za ruce a společně přeskočili koště. Považovalo se to za rovné uzavření sňatku a komunita a církev je brala jako manžele.

Tento zvyk, spolu s dobyvačným chováním, kdy muž ženu udeřil do hlavy, chytil ji za vlasy a vlekl za sebou, aby ji pak zplenil, vedl ke zvyku odnést nevěstu do domu, kde přišla o panenství. Nevěsta dávala najevo zdráhání, muž předváděl sílu a mužnost pokud možno civilizovaným způsobem.

Pokud nevěsta vyklouzne ženichovi z náruče dřív, než s ní překročí práh, považuje se to za špatné znamení. V domě mohou už oba klidně upadnout. Taková nehoda mohla být dokonce důvodem ke zrušení sňatku.

Skutečnost, že tento zvyk se považoval za velice důležitý pro budoucí štěstí, přiměla některé feministky aby se proti němu stavěly ...nebo dokonce přenesly přes práh manžela!

 

 

 

 

 

 

 

Pupík má pro lidi na východě velký význam. Muslimové věří, že když byl stvořen první člověk, ďábel ho uviděl a znechuceně na něho plivl. Sliny se začaly propalovat kůží, ale všemocný Alláh postižený kousek kůže odštípl a kletbu zrušil. V tom místě mají lidé pupík.

Odtud pramení přesvědčení, že odhalený pupík je zdrojem tělesné žádosti. Proto si do něj ženy umisťují vzácné kameny a muži nosí opasek. Odhalený pupík je prvním krokem k ďáblovu pokušení. 

 

 

Na ruce je odpradávna zaměřeno množství pověr. Podle jedné z nejrozšířenějších člověka čeká hodně peněz nebo se mu začne dařit, pokud ho svrbí pravá ruka. Pokud ho svědí levá, neunikne finanční ztrátě. V tomto případě lze smůlu zažehnat drbáním ruky o kus dřeva, jde o zvyk podobný klepání na dřevo.

Při umývání rukou v míse nesmí dva lidé použít stejnou vodu, jinak se bouřlivě pohádají. Voda se musí po každém umytí vylít a dalšímu připravit čerstvá.

Jedno staré přísloví zakazuje umývat dětem ruce před prvními, jinak jako dospělí zůstanou bez peněz. Tady se zásady hygieny střetávají s pověrami.

Vlhké dlaně svědčí o citlivé povaze.

Chladné dlaně signalizují vřelé srdce.

Potřesení levou rukou je špatným znamením. V mnoha zemích je podání levé ruky považováno za neslušné, až urážlivé.

V některých oblastech se levá ruka používá na očistu po použití toalety, zatímco pravou rukou se jí. Tedy se nabídnutí levé ruky považuje za hrubou urážku.

Pokud si muž a žena potřásají rukama, ať už levýma nebo pravýma a ruce se jim zkříží, je to znamení blízké svatby.

Pokud člověk zahlédne v noci za měsíčního svitu svůj stín bez pravé ruky, je to špatné znamení a rodinu opustí mužský člen, kterého má dotyčný  rád.

Pokud na stínu chybí levá ruka, znamená to smrt milované ženské osoby v rodině.

Existuje také pověra, podle které chybící prst na stínu znamená smrt blízkého přítele.

 

 

 

 

Ryby jsou v mnoha kulturách nedílnou součástí pověr. Dokonce i starověké civilizace považovaly ryby za dobrou podporu myšlení. Jedno staré přísloví tvrdí, že pokud člověk nejí rybu minimálně jednou týdně, slábne mu rozum.

Má-li ryba přinést člověku štěstí, je nutné jíst ji od hlavy k ocasu.

Pokud rybář bude přepočítávat ryby, které ten den chytil, další úlovek ho nečeká.

První rybu, kterou chytí rybář do sítě nebo na prut, by měl hodit zpátky do vody jako dar bohu moře Poseidonovi.

Na mnoha místech na světě považují ryby za posvátná stvoření, která se nesmí jíst. Někde se dokonce tvrdí, že ryby jsou potravou duchů a přízraků.

Ryby jsou spojené s rituály týkajícími se plodnosti. Ve starověkém Egyptě věřili, že ryba je ztělesněním pohlavního údu boha Usira a pojídání ryb zvyšuje plodnost. V Číně mají muži se sníženou potencí jíst sedm po sobě následujících dnů ryby, aby se jim vrátila mužná síla. Pro křesťany souvisí ryba se Svatou trojicí (Ježíš sytil rybami své následovníky). Aby bylo možné o šábesu naplnit požadavek radovánek, které by vedly k cíli, jedly se v pátek ryby. A tak dále. Nesmíme zapomínat, že ryba klade tisíce jiker bez jakékoli sexuální aktivity - proto ji lidé považují za vlivnou v oblasti plodnosti a sexu.

1  
2  
3  
4  
5